שאלון רגישות לאור

השאלון מתייחס לזכר ונקבה באופן שווה* 

 

ענה על השאלות הבאות