שאלון קצר לקשיי קריאה

השאלון מתייחס לזכר ונקבה באופן שווה*

במידה שענית יותר משלוש תשובות חיוביות, מומלץ לפנות למאבחן בשיטת אירלן