שאלון כללי

השאלון מתייחס לזכר ונקבה באופן שווה*

במידה שענית בנושא אחד לפחות שלוש תשובות חיוביות מומלץ לפנות למאבחן אירלן