שאלון בנושא אוטיזם

ענה על השאלות הבאות

הערה: השאלון מתייחס לזכר ונקבה  באופן שווה

חלק א
חלק ב
חלק ג
חלק ד
חלק ה(ה)

הבהרה משפטית: המידע והתכנים המופיעים באתר זה נועדו לשם אספקת אינפורמציה כללית בלבד ואינם בגדר המלצה, עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם מומחה.
על בסיס אישי ופרטני. מטרתם של התכנים הכתובים באתר היא לסייע בידי המעיינים בו ולהרחיב את בסיס הידע שלהם בנושאים המובאים בו טרם הפנייה למומחה הרלוונטי.