שאלון אוטיזם

השאלון מתייחס לזכר ונקבה באופן שווה*

ענה על השאלות הבאות

חלק א
חלק ב
חלק ג
חלק ד