מאפייני תופעת אירלן

רגישות לאור

קשיים בקריאה

נגן וידאו

חוסר נוחות

קשיי קשב וריכוז

תפיסת עומק

קשיי כתיבה

מאפיינים נוספים